Kundeservice med Callinn

Callinn tilbyder selvfølgelig også service i aften og nattetimerne!

     Kundetilfredshed som en konkurrencemæssig fordel

Uanset om du har en webshop, en kædebutik, en servicevirksomhed til B2C eller B2B, så får din virksomhed mange fordele, når du vælger af outsource din kundeservice.

Forventningerne fra kunderne er højere på grund af et stigende antal muligheder på markedet.

Der er et utal af muligheder for forbrugerne, hvilket betyder at god kundeservice er blevet en essentiel faktor for at skille sig ud fra konkurrenterne.
Callinn tilbyder professionel kundeservice, som sikrer både vækst og differentiering via øget kundetilfredshed og omkostningsminimering.

Ved at outsource din kundeservice til Callinn bliver alle opkald taget hånd om hurtigt og effektivt.

Vores proaktive kundehåndtering sikrer, at der ikke bliver brugt ressourcer på at håndtere den samme kunde flere gange.

Vi kan bl.a. håndtere:

    - Reklamationsbehandling

    - Ordrehåndtering

    - Track and trace

    - Mersalg på kundehenvendelser

    - Kontinuerlig forbedring af serviceniveauet

 

     Store besparelser

Ved at outsource din kundeservice, opnår din virksomhed store besparelse, da I ikke skal investere i et system, der kan imødegå kundernes høje forventninger til tilgængelighed på adskillige platforme.

Dette kommer også i forlængelse af at kunder forventer at kunne kommunikere med virksomhederne når kunderne har fri, og derfor tilbyder Callinn selvfølgelig også kundeservice i aftentimerne. Vi har også kunder, som bruger vores kundeservice i nattetimerne.

I forhold til virksomheder, som oplever store udsving i f.eks. opkaldsvolumen, er outsourcing af kundeservice fordelagtigt, da der kan varetages en høj opkaldsvolumen uden at miste opkald.

     Adgang til specialister i service og mersalg

Med Callinn er fordelen at du får adgang til trænede specialister i kundeservice, hvilket giver din virksomhed en konkurrencemæssig fordel.

Det betyder, at vi udbygger dine kunderelationer og søger for at dit brand forbliver intakt.

Yderligere, betyder en styrket kunderelation at du kan fastholde dine kunder.

Vores trænede medarbejdere kan udover at fastholde jeres kunder med positive kundeoplevelser, også skabe mersalg på kundehenvendelser.

     Vi tilbyder flere formerfor kundeservice f.eks.:

Telefonpasning

Callinn's service inden for telefonpasning henvender sig typisk til en mindre virksomhed med 1-20 ansatte.

Vi er vant til at servicere telefonpasning for alt fra produktionsvirksomheder til konsulentvirksomheder og tøjforretninger, hvorfor typen af din virksomhed er underordnet.

Det der gør sig gældende for vores telefonpasning er, at vi sætter en dyd i at lære din virksomhed at kende uanset type, services og produkter.

     Telefonpasning med indlevelse og menneskelig kontakt

Telefonpasning er et vigtigt område for en succesfuld virksomhed.

Kunder og potentielle kunder foretrækker at høre et menneske i den anden ende af telefonlinjen fremfor en automatisk telefonsvarer.

Den automatiske telefonsvarer kan virke kold og upersonlig, og mere end 65 % indtaler ikke en besked.

Ubesvarede opkald kan derfor komme til at koste din virksomhed dyrt, da kunden ofte vælger at gå til konkurrenten i stedet.

Kundeservice handler om god menneskelig forståelse og etik – og her kan telefonpasning med Callinn være med til at sikre, at din virksomhed efterlader det helt rigtige indtryk ved indgående opkald.

Vi har en tæt kontakt til alle i virksomheden, hvilket sikrer vores kendskab til jeres kalendere, rutiner og kunder.

Du kan derfor trygt outsource din telefonpasning til Callinn, så du og dine medarbejdere får bedre tid til jeres egentlige arbejde uden at gå på kompromis med personlig og menneskelig kundeservice.

Dette vil tilmed øge din virksomheds effektivitet, da vi befrier jer for unødige forstyrrelser, som på sigt er meget omkostningsfulde.

Det giver jer luft til at arbejde koncentreret med de områder, der skaber mest værdi for virksomheden.

     Kom godt i gang med professionel telefonpasning

Få oprettet et professionelt kontaktcenter, hvor der sidder modne og servicemindede mennesker, som er fuldt fokuseret på at modtage alle opkald med et højt niveau af service.

Det er enkelt at komme i gang med telefonpasning hos Callinn.

Vi stiller et telefonnummer til rådighed for din virksomhed, som gør at telefonen viderestilles til os.

Vi besvarer opkaldene i din virksomheds navn og sørger for at repræsentere samme standard, som I selv ville yde.

Vi vil i samarbejde klarlægge præcist, hvordan jeres kunder skal serviceres, og vi tilbyder gerne gode råd i processen, så I får den absolut bedste telefonservice.

Overløb

Callinn tilbyder services inden for reception og overløb.

Disse services henvender sig typisk til mellemstore og store virksomheder, der allerede har en omstilling.

Ligeledes henvender Callinn sig til virksomheder, hvor medarbejderne selv modtager opkaldene og bruger megen tid på at viderestille telefonerne til hinanden.

Vi kan således:

   - Håndtere alle opkald – i form af reception og omstilling.

   - Modtage de opkald, I ikke selv når – i form af overløb (f.eks. når der er mere end 10 kunder i telefonkø eller når kunder har ventet i 5 minutter på at komme igennem)

   - Besvare opkaldene direkte, hvorefter vi stiller videre eller sender en besked til rette medarbejder

 

     Frigiv de vigtige interne ressourcer

Callinn kan være med til at sikre, at jeres reception altid er i stand til at imødekomme alle indgående opkald på en rentabel facon og uden at lide overlast.

     Har I mange opkald som kommer i bølger? Eller sidder I med arbejdsopgaver som kræver ro og koncentration?

Her kan medarbejderstaben hos Callinn blive jeres omkostningsreducerende samarbejdspartner.

Vi træder til, når telefonerne gløder, så I kan bevare en optimal kundekontakt og undgå kundetab ved ubesvarede opkald.

Mange virksomheder finder det vanskeligt at håndtere bemandingen til pasning af telefonerne, da opkaldene kan lade vente på sig eller komme i ryk.

Du kan derfor være ramt både af overbemanding eller underbemanding, hvilket altid er ressourcekrævende for din virksomhed.

Du undgår at stå med ansvaret for bemandingen ved at lade Callinn varetage jeres opkald.

I betaler kun for de opkald Callinn modtager, hvilket er højst fordelagtigt i stillestående perioder.

Vi tilbyder derfor følgende fordele:

   - I undgår omkostningerne ved sygdom, ferie, personalemøder og frokost

   - Økonomisk forsvarligt, da der kun betales efter behov

Kontaktcenter

Du kan outsource din virksomheds call center til Callinn og dermed altid have en fleksibel salgs- og kundeserviceafdeling, som i omfang og kompetencer opfylder jeres aktuelle behov.

Vores kunder består både af store landsdækkende virksomheder og mindre firmaer, hvorfor vi varetager alle typer virksomheder.

 

     Vores konsulenter er ansvarbevidste

Salg og kundeservice er en hjertesag for os, og derfor betjener vi dine kunder med nærvær og situationsfornemmelse. Vores medarbejdere er udelukkende modne mennesker, der alle har stor erfaring indenfor faget.

Callinn omfavner alle slags opgaver lige fra kampagnesupport til vedvarende ordremodtagelser, hvorfor vi kender behovet for det fleste virksomheder.

Vi håndterer professionelt alle forespørgsler og vi skaber altid en god kontakt til alle mennesker vi har kontakt med.

     I får arbejdsro

Når Callinn tager sig af jeres kundeservice, giver det dig og dine kollegaer mere ro til arbejdet i hverdagen.

Callinn bliver således et aktivt redskab til ofte stillede spørgsmål og I bliver derfor aflastet, når forbrugerne ringer vedrørende de samme spørgsmål.

Vi håndterer og besvarer f.eks. følgende spørgsmål for jer:

    - Hvornår er der levering på denne vare?

    - Skal varen bestilles på nettet eller afhentes i butikken?

    - Hvor skal man henvende sig vedrørende reklamation?

    - Hvordan får man en ny kode til login?

 

og hvis der kræves yderligere handling, sender vi forespørgslen videre til rette vedkommende, i rette format i form af en omstilling eller en besked.

Det giver jer mulighed for at systematisere alle forespørgsler med henblik på hensigtsmæssig behandling.

     Mange fordele for din virksomhed

I vil opleve en kærkommen hjælp, og omkostningerne hertil er både fornuftige og overkommelige.

Callinn vil hele tiden være i direkte kontakt med en til to personer hos jer for at kunne reagere på akutte forespørgsler eller situationer.

Det giver mange fordele at outsource den del af jeres kundekontakt til Callinn.

Callcenter

     Specialister

Callinn kan fungere både som udgående såvel som indgående samarbejdspartner for din virksomhed.

Callinn har specialiseret sig i at yde kundeservice på et meget højt niveau, både hvad angår eksterne og interne interesser for vores kunder.

Vi bestræber os altid på at fungere som en integreret del af jeres virksomhed, samt at bidrage med et højt serviceniveau overfor jer og jeres kunder.

Vi skræddersyer vores Call Center løsninger til hver kunde, så I får præcis den service, der fungerer bedst for jeres virksomhed.

Det er vigtigt for os, at vores kunder føler sig trygge i processen, hvorfor vi altid er i løbende dialog.   

     Callinn vægter menneskelighed højt

God og etisk telefonpasning er en dyd hos Callinn, og vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder for at kunne efterleve ønsker og behov til præcision.

Vi betragter os selv som værende unikke i branchen, og med stolthed overfor faget bestræber vi os på at opretholde en høj grad af troværdighed, omhu og menneskelighed.

Derfor har vi både vores medarbejdere og kunder i fokus – og er bevidste om, at styrke den menneskelige kontakt.

Vi rekrutterer udelukkende modne og velformulerede konsulenter, som går op i nærhed, menneskelig kontakt og kundeservice.

 

     Kvalitet og imødekommende stemmer, ring bare og prøv os af!

Vores medarbejdere er ikke kun professionelle og dygtige.

De har også evnen til at tilpasse sig til virksomhedens ånd og kommunikationsstil.

Hvert opkald bliver besvaret med højt engagement og indlevelse. Den varme, glæde og nærhed som vores medarbejdere tildeler hvert opkald, kan tydeligt mærkes af modtageren. Det er med til at give jeres kunder en god oplevelse, hvilket styrker det generelle billede af din virksomhed.

Vi kender og viser vejen til succes, hvilket er essensen i alt hvad vi gør hos Callinn.

Vi er stolt af vores medarbejdere og vores gode kvalitet i vores services.

Derfor er Callinn definitionen på et godt og velfungerende call center med god kundekontakt og kundepleje, hvilket har stor værdi for vores kunder – og ikke mindst jeres kunder.

 

     Callinn bliver en integreret del af din virksomhed

Nærhed er et af nøgleordene hos Callinn, da vi altid er i tæt kontakt med dig, og kan tage hånd om forandringer i løbet af dagen. Sagt med andre ord – vi kender din virksomhed og tilpasser os den kultur og ikke mindst den omgangstone, som gør sig gældende hos dig.

Med tiden vokser vores kendskab til jeres virksomhed, og dermed bliver vi et integreret led med et højt niveau af kendskab til jeres produkter, services og behov.

Vi kender medarbejdernes præferencer og arbejdsområder, hvilket sikrer, at det kun er de nødvendige opkald, som bliver stillet igennem.

Jeres kunder vil få oplevelsen af, at de taler direkte med jer – og I vil opfatte vores medarbejdere, som jeres faste kollegaer.